+1 അപേക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയാൻ

🔊 *DIGITAL SEVA  ●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬● CSC E-Governance Services India Ltd Ramanattukara 9496583633 *+1 അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയാൻ…!*…

SSLC ശതമാനം / ഗ്രേഡ് പോയിൻറ് കണക്കാക്കാം

കേരള എസ്‌എസ്‌എൽ‌സി ശതമാനം കണക്കുകൂട്ടൽ: ഗ്രേഡ് പോയിൻറ് മുതൽ ശതമാനം വരെ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം? കേരള എസ്എസ്എൽസി ഗ്രേഡ് മുതൽ ശതമാനം…

ഡി‌എച്ച്‌എസ്‌ഇ കേരള മെറിറ്റ് കം ബിപി‌എൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ

ഡി‌എച്ച്‌എസ്‌ഇ കേരള മെറിറ്റ് കം ബിപി‌എൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്‌കോളർ‌ഷിപ്പ്: ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, ഈ വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ പണച്ചെലവ് വരും.…

തളിര് സ്‌കോളർഷിപ്പ് : രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാഹിത്യാഭിരുചി പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആവിഷ്‌കരിച്ച തളിര് സ്‌കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. ജൂനിയർ (അഞ്ച്, ആറ്,…

ഫുൾ A+ കിട്ടിയോ? എങ്കിൽ എന്തിന് സമയം കളയണം

ഫുൾ A+ കിട്ടിയോ? എങ്കിൽ എന്തിന് സമയം കളയണം 2019-20 അധ്യയന വർഷത്തിൽ എസ്.എസ്.എൽസി/ പ്ലസ്ടു/വി.എച്ച്.എസ്.ഇ തലങ്ങളിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും A+…

AIIMS നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ 4000 ഒഴിവുകൾ

🔊 *DIGITAL SEVA C* l *S* l *C* ●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬● *CSC Vanimal* 📣 *| AIIMS നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ…

ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ-ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്രോക്ക്-സി.എസ്.സി

🔊 DIGITAL SEVA CSC●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬● CSC IntroducingLearn English-British Council Online Spoken English Training Programഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പ്രൈമറി…

ഓൺലൈൻ ദേശിയ മത്സര പരീക്ഷ

CSC അക്കാദമിയുടെ ഭാഗമായി NATIONAL CSC OLYMPIAD നടത്തുന്ന വിവരം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ.   🏹 3 മുതൽ 12 വരെ…

ഫുൾ എ പ്ലസിനും പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനമില്ല

ഫുൾ എ പ്ലസിനും പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനമില്ല!?               എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം വന്നു;…

Left Menu Icon
Right Menu Icon